Leiden,
01
juni
2018
|
15:15
Europe/Amsterdam

"Het draait wel allemaal om mijn gewas"

Leon de Geus is akkerbouwer in Zeewolde. We vragen hem hoe hij omgaat met de risico's en veiligheid op zijn bedrijf. Daarover is deze ondernemer heel duidelijk. “Het draait wel allemaal om mijn gewas. Veiligheid en risicobeheer is een must voor mensen én voor mijn bedrijfsprocessen “

Als we de akkerbouwer spreken komt hij net enthousiast van de trekker. “Ik ben nog steeds erg blij met de GPS techniek. In tegenstelling tot vroeger kan je echt úren maken zonder vermoeid te raken. Je hoeft bijna niets te doen en het is kaarsrecht! Bovendien krijg je heel veel data”. De ondernemer heeft de boel graag op orde. Dat geldt zeker ook om de veiligheid en het risicobeheer op zijn bedrijf. “Ja, als er iets misgaat gaat het natuurlijk eerst om mensen maar daarnaast gaat het ook om geld. Je leert van de situaties in het veld én van de mensen die je adviseren.”

Opknappen, aanpakken en verbeteren
In 2012 heeft Leon zijn schuur gerenoveerd. “Je wilt dat het op orde is want het moet goed zijn. Hier ligt je productie, je kapitaal. Daarbij maak ik gebruik van de beschikbare kennis én heb ik mij goed laten adviseren. Zo wees Interpolis mij op het bestaan van de brandvertragende isolatieplaten. Die zijn wel een klein beetje duurder maar veel brandveiliger. Daarnaast isoleren ze ook beter. Ook de elektrische installatie is goed onderhanden genomen evenals de verlichting en de installatie van de zonnepanelen. Alles is gecontroleerd, doorgemeten en zo nodig vervangen. Ik weet nu gewoon dat het op orde is en dat geeft mij een gerust gevoel. Dat gevoel wil ik wel graag houden. Ik heb besloten iedere 4 of 5 jaar te laten keuren.

“Je bent kwetsbaar en wilt door met je productie”
Onderhoud doet Leon altijd al. Niet alleen van installaties in het gebouw maar ook van de machines “Je bent kwetsbaar en wilt door met je productie. Vroeger verving ik makkelijk een slangetje of een boutje van een landbouwwerktuig. De hedendaagse machines hebben steeds meer elektronica. We worden wel technischer maar kunnen niet alles en zijn dus afhankelijker van derden. Voordat ik ga werken kijkik eerst of het werkt. De GPS moet het gewoon doen. Dat levert tijd en dus geld op. Net zo belangrijk is dus de veiligheid van je dure apparatuur”. De ondernemer vertelt dat hij, als het even kan, zijn trekkers niet onbeheerd achter laat op het land maar in de schuur achter slot en grendel. En moeten de trekkers toch blijven staan dan haalt hij het gps-materiaal er uit om het op een veilige plek op te bergen. Hij raadt collega akkerbouwers aan de data ook af en toe op te slaan. Wordt dan toch bijvoorbeeld je gps gestolen dan heb je nog je gegevens (data) beschikbaar.

Daar horen goede weersomstandigheden bij
"Het draait allemaal om mijn gewas. Een veilige loods, goed werkende installaties én machines dragen bij aan de werkzaamheden van ons boeren”, zo gaat Leon verder. “Door ons te laten helpen met kennis om schade te voorkomen kunnen we aandacht geven aan ons gewas. Uiteraard horen daar voor het gewas ook goede weersomstandigheden bij. Dat dat tegen kan zitten weet iedere akkerbouwer. Ook dan is het fijn als er een partner is die, behalve een verzekering, ook nog kennis heeft van het herstelvermogen van het gewas. Interpolis is zo’n partner”.

 

Meedenken over oplossingen
Het gewas staat bj de ondernemer met akkerbouw of vollegrond centraal in zijn werkzaamheden. Bij het telen, het bewaren, onder ale omstandigheden. Risicomanagement loopt hier als een rode draad doorheen. Het is onderdeel van het ondernemerschap. Interpolis denkt graag mee over veiligheid en heeft kennis van risico's en jaarrond ondernemen met aandacht voor gebouwen, installaties en machines én gewassen. Door hierover steeds met ondernemers in gesprek te zijn en ervaringen te delen verkleinen we de kans op schade. Ook een thema als de veranderende weersomstandigheden (het klimaat) krijgt steeds meer aandacht. Slechte weersomstandigheden raken de ondernemers in hun bedrijfsvoering. Een verzekering is vaak een goede financiele oplossing maar neemt het probleem niet weg. Interpolis denkt samen met de sector na over andere oplossingen.

Meer weten? 
Bekijk de website van Interpolis of vraag naar verdere informatie bij uw adviseur.