18
mei
2020
|
09:38
Europe/Amsterdam

Hardnekkig gebruik mobiele telefoon vormt bedreiging voor de verkeersveiligheid in Nederland

Onderzoek Interpolis: bijna driekwart jongeren voelt druk om meteen terug te appen of bellen.

Interpolis waarschuwt op basis van nieuw onderzoek dat het hardnekkige gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer nog even hoog is als twee jaar geleden. Redenen waarom het niet is afgenomen zijn te vinden in verschillende psychologische factoren: ons gewoontegedrag om de telefoon te gebruiken is heel sterk, en daarbij overschatten we onszelf door te denken dat een appje en op de weg letten wel lukt. Bovendien zien we andere mensen om ons heen ook nog steeds de telefoon gebruiken in het verkeer.

Van alle verkeersdeelnemers zegt 69% wel eens de telefoon in het verkeer te gebruiken
Zo blijkt uit het onderzoek (Barometer) dat Interpolis, onderdeel van de coöperatieve verzekeraar Achmea, tweejaarlijks door SWOV laat uitvoeren. Op basis van zelf gerapporteerd gedrag in 2019 gaf 66% van de automobilisten aan de telefoon te gebruiken in het verkeer. In 2017 was dat 62%. 56% van de fietsers gaf in 2019 aan de mobiele telefoon te gebruiken tegen 54% in 2017. Voetgangers gebruiken het meest hun mobiel. 84% in 2019 tegen 82% in 2017.

Jongeren gebukt onder sociale druk
De sociale omgeving en het gevoel van sociale druk draagt bij aan het telefoongebruik in het verkeer, bij jongeren zelfs sterker dan bij volwassenen. Een van de redenen is dat jongeren gevoeliger zijn voor sociale norm en sociale druk. Bij hen speelt de sociale omgeving een grote rol. 83% van de jongeren en 58% van de volwassenen geeft aan dat de sociale omgeving positief tegenover het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer staat. Bijna de helft van de volwassenen en 71% van de jongeren schat in dat de sociale omgeving het vervelend vindt, als zij niet meteen terugbellen of berichten terugsturen.

Bijna 1 op de 12 speelt een spelletje
Driekwart van de volwassenen is van mening dat telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is. Toch blijven veel mensen het zelf doen. Zo geeft 42% aan berichten te lezen tijdens het rijden en 36% stuurt berichten. Bijna 1 op de 12 geeft zelfs aan wel eens te gamen in de auto. Slechts 8% van de automobilisten erkent dat hun eigen gedrag leidt tot gevaarlijke situaties. De intentie om dit gedrag te veranderen is erg laag, laat het onderzoek zien. Alleen onder volwassen fietsers is een daling te zien van het bellen met de telefoon in de hand. Patty Jansen, onderzoeker bij Interpolis: ”Dat is positief en zou mogelijk een gevolg kunnen zijn van de aandacht voor het onderwerp in combinatie met het invoeren van boetes. Overigens zijn alle andere handelingen op de fiets, zoals appen, nog niet afgenomen. Het onderzoek laat vooral zien dat er echt een gedragsverandering nodig is om het hardnekkige telefoongebruik op de fiets te doorbreken.”

‘Het loopt gelukkig vaak goed af’
Jansen: “Het is zorgwekkend dat het gewoontegedrag niet vermindert en het vertrouwen in de eigen bekwaamheid niet afneemt. Ook zien we geen positieve ontwikkeling wat betreft de risicoperceptie van het telefoongebruik in het verkeer. Omdat het meestal goed afloopt, zien mensen niet de noodzaak hun eigen gedrag te veranderen. Wij zien het leed van mensen bij wie het wel slecht afloopt. Wij willen dat dit stopt en zullen ons dan ook nog meer inzetten op het aanpakken van de factoren die het gedrag bepalen. Bijvoorbeeld door via campagnes te laten het zien dat het jou ook kan overkomen. Ook ontwikkelen we apps die het gewoontegedrag doorbreken door er nieuwe gewoontes tegenover te zetten, zoals de PhoNo app voor fietsers en de AutoModus app voor automobilisten.

Over de Barometer Mobiliteit
De Barometer is een tweejaarlijks onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Interpolis (onderdeel van moederbedrijf Achmea). De dataverzameling is verzorgd door marktonderzoeksbureau Motivaction. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in oktober 2019. Aan de Barometer 2019 hebben uit heel Nederland 3.768 volwassen respondenten in de leeftijd 18 t/m 80 jaar en 300 jongeren in de leeftijd 12 t/m 17 jaar deelgenomen.

Interpolis behoort tot het coöperatieve moederbedrijf Achmea, de grootste verzekeringsgroep van Nederland.
De strategie van Achmea is onder meer gericht op het duurzamer en veiliger maken van het verkeer in Nederland. Achmea en Interpolis willen aanzetten tot ander, veiliger verkeersgedrag van verkeersdeelnemers. Het voorkómen van afleiding door de mobiele telefoon in het verkeer is speerpunt in de oplossingen die Interpolis aandraagt. Met een groeiend netwerk aan partners creëren we zo nieuwe inzichten en oplossingen. Zo kwamen de diensten WegWijsVR, AutoModus app en PhoNo app tot stand. Op deze wijze geeft Interpolis invulling aan de strategie van Achmea om het verkeer in Nederland veiliger te maken.