Tilburg,
12
juli
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

Gemeente Tilburg, Interpolis en VVN gaan samen voor veiliger verkeer

Gemeente Tilburg, Interpolis en VVN gaan samen voor veiliger verkeer

- Partners willen in 2020 25% minder slachtoffers in het verkeer
- Ambitie gemeente is geen verkeersdoden in Tilburg
- Interpolis trekt € 3 miljoen uit voor oplossingen en gedragsverandering die leiden tot veiliger verkeer

Een kwart minder verkeersongevallen in 2020 en 0 verkeersdoden in Tilburg. Dat is de ambitie die verzekeraar Interpolis, gemeente Tilburg en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben vastgelegd in een door hen ondertekend manifest. Samen slaan zij de handen ineen om een groeiend maatschappelijk probleem - het toenemend aantal verkeersslachtoffers – aan te pakken. In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer in Nederland. 8 meer dan in 2015. 59 meer dan 2014. Het aantal ernstig gewonden stijgt jaarlijks. In 2016 ruim 21.000. In Noord-Brabant waren in 2016 de meeste verkeersdoden te betreuren: 117 waarvan 6 in Tilburg.

“Ieder ongeluk is er een te veel, dus wij leggen een keiharde ambitie neer met 25% minder verkeersongevallen in 2020. Hiervoor trekken wij drie miljoen euro uit”, aldus Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis en initiatiefnemer. De verzekeraar zet zich al jaren in voor het bevorderen van veiligheid in het dagelijks leven met partijen als Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). “Maar om de verkeersveiligheid aanzienlijk te verbeteren, hebben we nóg meer partners nodig, om slimme oplossingen mee te ontwikkelen voor prangende problemen. Bijval voor dit gedachtengoed ontvingen we direct van de gemeente Tilburg, waar wij zijn gehuisvest.”

Burgemeester Noordanus van de gemeente Tilburg: “Wij doen als gemeente vanzelfsprekend van harte mee met Interpolis. Wij zijn pas tevreden als er geen enkele verkeersdode meer valt in onze stad. En we roepen iedereen die een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilig Tilburg op om zich bij onze stevige gezamenlijke ambitie aan te sluiten. Alle hulp is welkom!“.

Verbeteren verkeersgedrag en tolerantie naar elkaar

De Tilburgse wethouder Mario Jacobs van slimme en duurzame mobiliteit vult aan: "De afgelopen jaren hebben we keihard gewerkt om de infrastructuur van Tilburg veiliger te maken. En daar blijven we natuurlijk ook de komende jaren stevig op inzetten, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van onze voetgangers en fietsers. De focus in onze mobiliteitsaanpak ligt vooral op het verminderen van onveilig verkeersgedrag en de tolerantie van verkeersdeelnemers ten opzichte van elkaar. Juist daar is nog een enorme winst te behalen.”

Samen risico’s te lijf

Gemeente Tilburg en Interpolis brengen samen verkeersgebieden in kaart die qua veiligheid verbeterd kunnen worden. Maar werken ook samen aan het op gang brengen van een fundamentele gedragsverandering onder automobilisten. Zoals het niet meer gebruiken van de mobiele telefoon achter het stuur. “90% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijke fouten. En in 66% van de ongevallen speelt afleiding een rol”, laat Vergouw weten. “Mobiel gebruik is daarvan de belangrijkste oorzaak. Daarom ontwikkelde Interpolis in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een ‘AutoModus’ app. Een app die gebruikers beloont als zij hun telefoon niet aanraken tijdens het autorijden.”

Veilig Verkeer Nederland

“Wij juichen het toe dat de gemeente Tilburg en onze gewaardeerde partner Interpolis hun schouders zetten onder de broodnodige aandacht voor verkeersveiligheid", zegt Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland. "Het gaat hierbij voornamelijk om de bevordering van een gezond en daardoor veilig verkeersgedrag. Het links laten liggen van de smartphone tijdens verkeersdeelname moet heel normaal worden. Vergelijkbaar met de Bob campagne tegen alcohol achter het stuur."

Interpolis, de gemeente Tilburg en Veilig Verkeer Nederland hopen dat meer partijen zich aansluiten bij de beweging die werk maakt van verkeersveiligheid. Aanmelden kan via SlimOpWeg@interpolis.nl