20
mei
2005
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fiscus verwaarloost pensioen ondernemers

Tilburg, 20 mei 2005 - 

Rotterdam 20 mei 2005 – De fiscus discrimineert ondernemers bij de opbouw van hun pensioen. De aandacht van de wetgever is de laatste decennia uitgegaan naar het werknemerspensioen. Het ondernemerspensioen is hierdoor verwaarloosd en achtergesteld. Het fiscale raamwerk voor het ondernemerspensioen is een bonte, rafelige lappendeken die dringend aan vervanging toe is. Dit zei professor Gerry Dietvorst, tijdens de Belastingadviseursdag die vrijdag 20 mei is gehouden in Rotterdam (World Trade Center).

Volgens Dietvorst, hoogleraar Toekomstvoorzieningen aan de Universiteit van Tilburg en verbonden aan Interpolis, spelen de twee speciale regelingen voor het ondernemerspensioen niet meer in op de pensioenbehoeften van de ondernemer. Zo biedt de oudedagsreserve de ondernemer geen enkele zeker­heid dat hij daaruit ooit pensioen zal krijgen. De extra lijfrentepremieaftrek die de ondernemer krijgt als hij zijn bedrijf beëindigd, de zogenaamde stakingslijfrente, is een regeling die al decennia lang niet is aangepast en daardoor niet meer past in deze tijd.

Onder het mom ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, dringt Dietvorst aan op een fiscaal raamwerk voor pensioenopbouw voor werknemers en ondernemers, gebaseerd op de gedachte van de oudedagsparaplu. Voorwaarde om tot een beter en rechtvaardiger systeem te komen is dat het voor iedereen individueel mogelijk wordt om via internet inzicht in zijn pensioenopbouw te krijgen. Een virtueel pensioenregister draagt bij aan het pensioenbewustzijn van de ondernemer omdat hij op een makkelijke manier er achter kan komen wat hij heeft opgebouwd en hoeveel hij tekort komt. Denemarken en Zweden laten zien dat een dergelijk register technisch gezien mogelijk is. Dietvorst ziet daarbij een centrale rol weggelegd voor de belastingdienst.

Dietvorst is mede auteur van het rapport ‘Op weg naar een rechtvaardiger en toegankelijker systeem voor lijfrenteaftrek’, een onderzoek naar de (on)gelijke behandeling van pensioen en lijfrente. In dit rapport concluderen de samenstellers dat de opbouwmogelijkheden voor pensioen voor werknemers en ondernemers niet gelijk zijn. “Het ondersc­heid tussen beide groepen verdwijnt steeds meer. Werknemers zijn vaker ook (deeltijd)ondernemer. De over­heid heeft zich uitgesproken voor gelijke behandeling. Waar het gaat om het opbouwen van een pensioenvoorziening dan komt daar nog maar weinig van terecht,” aldus de professor.

.