11
september
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Criminaliteit daalt door preventie

,  - 

 

TILBURG, 11 SEPTEMBER 2008 - Dat preventieve maatregelen leiden tot minder inbraak en vandalisme, is eens te meer gebleken op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Op dit grote bedrijventerrein naast de A59 vond 2 jaar lang cameratoezicht plaats. Het project moest ervoor zorgen dat onder meer de criminaliteit werd teruggedrongen. Inmiddels vindt 30% minder inbraken plaats en heeft het project deze zomer een permanente status gekregen.

Interpolis zorgt onder meer voor draagvlak voor het preventieproject, door ondernemers premiekorting te geven als zij deelnemen. Daarnaast stort Interpolis een bedrag in de collectieve preventiekas, waardoor de kosten per deelnemer omlaag gaan.

Slimme beelden

Inbraak vormde één van de grootste risico’s voor ondernemers op het industrieterrein Ekkersrijt. Maar de bedrijven hadden ook te maken met vandalisme. De ondernemers, gemeente, politie en Interpolis besloten de handen ineen te slaan en te bekijken of een gezamenlijke aanpak de risico’s kon terugdringen. Inmiddels is op het bedrijventerrein een virtueel hek geplaatst met 31 camera’s. Deze zogenaamde intelligente camera’s registreren op strategische plaatsen ondermeer kentekens van passerende voertuigen. Maar ook worden opvallende patronen en afwijkende situaties geregistreerd. Op het moment dat bijvoorbeeld een camera signaleert dat 3 dagen lang om 03.00 uur ’s nachts een auto rondjes rijdt over het terrein, ontvangt de regionale toezichtruimte een seintje dat er iets mis kan zijn. Op dat moment kan worden besloten welke actie noodzakelijk is.

Aan de intelligente camera’s kunnen instructies worden meegegeven, zodat alleen een signaal wordt gegeven zodra er zich afwijkende zaken voordoen. Dit heeft als grote voordeel dat de videobeelden niet permanent bekeken hoeven worden.

Draagvlak noodzakelijk

Henk Clement, Accountmanager Bedrijventerreinen, is vanuit Interpolis nauw betrokken bij diverse preventieprojecten. Hij vertelt: “Bedrijventerreinen hebben vaak te maken met risico’s als inbraak en vandalisme. Samen met de Rabobank en de regionale politie proberen we deze terreinen veiliger te maken. Maar dat lukt alleen als de bedrijven zelf willen meewerken.”

Interpolis speelt een belangrijke rol in het enthousiasmeren van die ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van een premiekorting bij deelname. Dat zoveel mogelijk ondernemers uiteindelijk enthousiast raken, is zeer van belang. Henk Clement: “Want om een succesvol beveiligingsbeleid uit te rollen heb je toch snel zo’n 60% tot 70% van de ondernemers nodig. Iets dat met de hulp van een financiële korting sneller wordt behaald.”

Voorkomen

Interpolis heeft preventie hoog in het vaandel staan. Zo worden bedrijven geholpen bij het inzichtelijk krijgen van risico’s die zij mogelijk lopen. In eerste instantie wordt gekeken of deze risico’s kunnen worden ontnomen door preventieve maatregelen. Als dat niet mogelijk is, wordt bekeken of de ondernemer het risico kan en wil dragen, of dat een verzekering de passende oplossing is.

.