14
februari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bijna anderhalf miljoen euro schade aan gebouwen door strenge vorst

Tilburg, 14 februari 2012 - 

Tilburg, 14 februari 2012 � Verzekeraar Interpolis ontving ongeveer 1800 schademeldingen die het gevolg waren van het winterse weer dat afgelopen weken Nederland teisterde. Het schadebedrag wordt geschat op bijna � 1.400.000,-

Nu de dooi is ingevallen, worden veel schades zichtbaar. Bevroren waterleidingen springen pas wanneer de leiding ontdooit. Naast schade door bevroren waterleidingen, ontstond ook schade door sneeuw die bijvoorbeeld via het dak naar binnen was gedrongen.

Interpolis verwacht dat de drukte door dit soort schademeldingen komende dagen nog aanhoudt. De meeste meldingen kwamen uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

.