16
mei
2022
|
08:14
Europe/Amsterdam

BedrijvenMonitor: Vrees voor terugbetalen coronasteun

Een vijfde van de ondernemers maakt zich zorgen over het moeten terugbetalen van de ontvangen coronasteun. Een op de drie ondernemers geeft aan dat de omzet het afgelopen jaar is gedaald. Dit komt naar voren uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. De verzekeraar ziet daarbij dat het aantal incassozaken sinds lange tijd een kleine toename laat zien.

 De afgelopen twee jaar hebben veel ondernemers financiële steun gekregen vanuit de overheid om het wegvallen van inkomsten te compenseren. Voor een aantal ondernemers geldt dat zij een gedeelte van de ontvangen steun terug moeten betalen. Door de vrees voor het terugbetalen en de tegelijkertijd hoge inflatie lijken ondernemers minder coulant te zijn naar hun klanten en leveranciers. Naar verwachting neemt het aantal incassozaken en contractuele geschillen de komende periode dan ook toe.

 Wegvallen coronasteun zet druk op ondernemers

Uit de BedrijvenMonitor, uitgevoerd door Ipsos, komt naar voren dat 12 procent van de ondernemers momenteel meer moeite heeft met het binnenhalen van nieuwe opdrachten. 43 procent van de ondernemers geeft dan ook aan dat het werven van nieuwe klanten op dit moment de bedrijfsagenda domineert. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: ‘Naast de zorgen over het binnenhalen van nieuwe opdrachten horen wij van ondernemers dat er minder coulance is richting afnemers en leveranciers. De afgelopen twee jaar toonden ondernemers begrip voor partijen die tijdelijk afspraken over andere betaalvoorwaarden wilden maken. Nu zien we dat relatief oude vorderingen als incassozaak worden ingediend. Dit lijkt samen te gaan met het stoppen van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 april. Ondernemers moeten weer volledig op eigen benen staan en soms de van de overheid ontvangen coronasteun terugbetalen. Dat zorgt ervoor dat de zorgen bij een groep ondernemers toeneemt.’

 Zorgen inflatie nemen toe

Bijna de helft van de mkb-ondernemers maakt zich momenteel zorgen over de impact van de inflatie op de bedrijfsresultaten, blijkt uit de BedrijvenMonitor van Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea. Voets: ‘Het toenemen van de inflatie valt samen met het wegvallen van de coronasteun. Ondernemers gaan op zoek naar manieren om de bedrijfsresultaten op peil te houden. Wij raden ondernemers aan om zelf niet te gaan rommelen met de voorwaarden van afgesloten overeenkomsten. Ga altijd eerst het gesprek aan met de partij waar de overeenkomst mee is gesloten en kijk of er ruimte is om er samen uit te komen. Daarnaast kun je ook altijd advies inwinnen bij je rechtsbijstandverzekeraar. Voor het tegengaan van problemen die ontstaan door oplopende inflatie adviseren wij om leveranciers en klanten inzicht te geven in waarom je bijvoorbeeld hogere prijzen rekent voor je producten en diensten. Door het gesprek niet uit de weg te gaan ontstaat er vaak meer begrip om er samen uit te komen.’