Tilburg,
07
december
2017
|
10:29
Europe/Amsterdam

Grote zorgen over automobilisten van de toekomst

Van de kinderen in de leeftijdsgroep 12-17 jaar gebruikt 71% de mobiele telefoon op de fiets. Er is een significant verband tussen ouders en jongeren; hoe vaker ouders hun mobiel gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dat doen. Daarnaast is er een relatie tussen leeftijd en mate van telefoongebruik; hoe jonger, hoe intensiever. Verder toont dit onderzoek aan dat er een significant verband is van mobiel gebruik in de verschillende verkeersrollen. Dus als iemand zijn mobiel gebruikt op de fiets, gebruikt hij deze ook in de auto.

Dit blijkt uit de eerste editie van de Interpolis Barometer, die dit jaar in teken staat van ‘Mobiel gebruik in het verkeer’. De verzekeraar uit op basis van de resultaten grote zorgen over de automobilisten van de toekomst. “Als er nu niets verandert, voorzien wij een stijging in het aantal ongevallen veroorzaakt door de mobiele telefoon”, aldus Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis.

Uit het onderzoek blijkt verder dat als je de telefoon vaak uit gewoonte gebruikt, je dit ook in het verkeer doet. Het is de jonge generatie tussen de 12-24 jaar die hun mobiele telefoon voornamelijk uit gewoonte gebruikt. Ook vinden jongeren het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer minder gevaarlijk dan ouderen. Omdat deze groep kinderen de bestuurders van morgen zijn, is dit een zorgwekkende trend.

Verkeersveiligheid verder onder druk
“Al deze resultaten bij elkaar opgeteld maakt dat wij ons nóg meer zorgen maken over de toekomstige verkeersveiligheid. We weten immers dat de kans op een ongeval 4 keer groter is als je met de telefoon achter het stuur zit. Met jongeren die dit gevaar niet onderkennen, staat de toekomstige verkeersveiligheid verder onder druk”, aldus Vergouw. “Hier willen we samen met de politiek en partners als Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), en VVN iets aan doen.”

Jong geleerd is oud gedaan
De resultaten onder met name de jeugdige verkeersdeelnemers geeft aanleiding tot het uiten van grote zorgen. Onderzoeker Michiel Christoph van SWOV, die het onderzoek uitvoerde in opdracht van Interpolis: “Het is aan te bevelen extra aandacht te besteden aan specifiek kinderen met betrekking tot de problematiek rond telefoongebruik in het verkeer.” In 68% van de verkeersongevallen speelt afleiding een rol. De mobiele telefoon is een van de belangrijkste veroorzakers.

Cohen, directeur Veilig Verkeer Nederland onderschrijft de oproep van Interpolis. “Dit onderzoek geeft reden tot grote zorg. We nemen dan ook graag de uitnodiging van Interpolis aan om samen te zoeken naar oplossingen, en zijn zeker aanwezig bij het debat.”

Over het onderzoek
Aan het onderzoek namen meer dan 4.000 Nederlandse automobilisten, fietsers, snorfietsers en voetgangers deel. Hen werd gevraagd naar hun telefoongebruik in het verkeer.

Algemeen
Ieder ongeluk is er een te veel, vindt Interpolis. Daarom legt de verzekeraar een keiharde ambitie neer met 25% minder verkeersongevallen in 2020. De inzichten uit het onderzoek gebruikt Interpolis ter verbetering van de verkeersveiligheid. “Wij willen inzichten geven én oplossingen bieden die mensen helpen aandacht te geven aan wat voor hen écht belangrijk is. Zoals veilig thuiskomen”, aldus Chantal Vergouw. “Dan moeten we wel weten wat er precies speelt op dit gebied. Niet eerder vond dit soort grootschalig onderzoek plaats in Nederland.“ Volgend jaar herhaalt Interpolis het onderzoek.

Overige resultaten
Het onderzoek toont nog meer zorgwekkende resultaten. Zoals het inzicht dat Nederlanders weten dat het verkeerd is om met een mobieltje achter het stuur te zitten, automobilisten hier zelfs op aanspreken als zij ernaast zitten, maar het vervolgens zelf ook doen.

download het onderzoeksrapport

download
Barometer 2017