Leiden,
17
maart
2017
|
09:19
Europe/Amsterdam

AgroAsbestVeilig enquete 2017

Wat vindt u belangrijk bij het verwijderen van asbestdaken?

Het landelijke stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig wil graag weten waar u (on)mogelijkheden ziet bij asbestsanering en welke ondersteuning u wilt krijgen. Geef uw mening en help in beeld brengen waar kansen en knelpunten liggen en welke acties mogelijk zijn voor de agrarische sector.

Start de enquête
Klik hier of ga naar www.agroasbestveilig.nl, het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 10 minuten.

Asbest is een serieus risico
Het is slecht voor de gezondheid, de waarde van vastgoed daalt door asbest en de mogelijkheden voor het verzekeren van asbestschade bij brand of storm neemt af. De overheid heeft het voornemen om het bezit van asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Het wetsvoorstel hiervoor is voorgelegd aan de Tweede Kamer, daarmee komt vaststelling van het verbod steeds dichterbij!

Agro Asbest Veilig voor een asbestveilige agrosector
Het landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig is een samenwerking tussen LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van saneren asbestdaken in het buitengebied. Door onafhankelijke en praktische informatie te bieden, te lobbyen bij overheid en organisaties voor goede randvoorwaarden bij asbestsanering en door collectieve asbestsanering projecten te organiseren in het veld.

Kijk voor meer informatie op www.agroasbestveilig.nl.