28
januari
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Afschaffing status quo regeling op Interpolis Bedrijven Compact Polis®

Tilburg, 28 januari 2015 - 

Deze regeling hield in dat na een schade het aantal schadevrije jaren gelijk bleef. Er was geen terugval, maar ook geen opbouw. De premie veranderde dus niet door deze schade.

Wat verandert er met de afschaffing van de regeling?

Als u schade heeft aan een voertuig als gevolg van:

  • brand
  • diefstal
  • inbraak
  • natuur
  • ruitbreuk

heeft dit voortaan geen invloed meer op de opbouw van uw schadevrije jaren. En dus ook niet op de hoogte van uw premie.

Voor welke voertuigen gold de status-quoregeling?

De status-quoregeling gold voor o.a. personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en aanhangers. De regeling gold niet voor werkmaterieel.

.