Tilburg,
26
maart
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

1 op de 5 millennials ondervindt klachten die tot een burn-out kunnen leiden

Eén op de vijf millennials ervaart zulke ernstige mentale klachten dat ze daardoor in hun dagelijks leven belemmerd worden. Dit blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Interpolis. De oorzaak van dit probleem is complex. Daarom start Interpolis een meerjarig programma, waarbij het doel is om in 2020 het aantal millennials (geboren tussen 1980 en 2000) dat kampt met burn-out gerelateerde klachten, terug te dringen met 20%. 

Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis:
“Het aantal burn-outverschijnselen onder millennials is zeer zorgelijk. Met het meerjarige programma vragen wij aandacht voor dit maatschappelijke probleem, en zoeken we samen met experts en de doelgroep naar oplossingen om het tij te keren. Dat is niet alleen nodig om het welbevinden van jongvolwassenen te vergroten, maar ook om de kosten die gemoeid gaan met langdurige uitval terug te dringen.”

Lees het onderzoek

Experiment I – Digital detox
‘De druk om het zo goed mogelijk te doen’, is stressfactor nummer één. Deze druk wordt onder meer gevoed door het gebruik van smartphones, en het streven naar ‘het perfecte plaatje’ op social media. Een mogelijke oplossing om stressfactoren te verminderen of weg te nemen, toetst Interpolis in het eerste experiment waar millennials zich nu voor kunnen aanmelden, genaamd de ‘Digital Detox’.

Deelnemers krijgen dagelijks opdrachten die met hun telefoon te maken hebben. Zo moeten zij hun smartphone tijdelijk in vliegtuigmodus zetten, mogen zij hun telefoon voor maximaal 50% opladen en wordt er gevraagd de berichtennotificaties uit te zetten. Interpolis meet voor, tijdens en na het experiment of de oefeningen van invloed zijn op de mate waarin de deelnemers stress en mentaal welbevinden ervaren.

Resultaten testpanel
Deze oefeningen toetste Interpolis afgelopen december reeds onder 200 deelnemers uit een testpanel. Hieruit bleek dat het positieve zelfbeeld van de groep toenam, en ‘the fear of missing out’ (FOMO) afnam. Ook sliepen de millennials beter. Tegelijkertijd zag de verzekeraar dat het smartphonegebruik na het experiment weer snel op het oude niveau zat. Verder bleek uit de eerste ervaringen met het testpanel dat ‘afkicken’ juist gepaard gaat met stress. Dit werd duidelijk merkbaar toen de deelnemers hun berichtennotificaties moesten uitschakelen. De resultaten uit het testpanel gaven Interpolis reden om de methode breder te toetsen en onderdeel te maken het programma.

Aandacht voor burn-out
Naast de start van het eerste experiment, vraagt Interpolis meer aandacht voor de problematiek van burn-out onder milllennials. Samen met oud-judoka Edith Bosch laat de verzekeraar zien dat we soms teveel zijn doorgeslagen in het nastreven van het perfecte plaatje.

Chantal Vergouw: 
“Edith heeft zelf een burn-out ervaren. Daarom hebben wij haar gevraagd om haar ervaringen te delen. Zodat het millennials helpt de gevaren van een burn-out te herkennen, en het ons helpt de zoektocht naar effectieve oplossingen verder op gang te brengen.”

Aanmelden voor ‘Digital Detox’
Vanaf maandag 26 maart kunnen millennials zich aanmelden voor het eerste Interpolis Experiment ‘Digital Detox’

Meld je aan